Czekamy na Twoją opinie o naszej stronie

Imię i Nazwisko
Tel.kom.:
E-mail:
Treść:

Jak przygotować plik do druku

Informacje ogólne

 • nasza drukarnia drukuje wg projektów graficznych dostarczonych przez Klienta. Istnieje także możliwość przygotowania profesjonalnego projektu graficznego przez nasz dział graficzny. Ma to charakter usługi dodatkowej i wyceniane jest indywidualnie;
 • każdy plik graficzny przed przekazaniem do druku jest sprawdzany przez nas pod kątem technicznego przygotowania do druku. Niepoprawne przygotowanie pliku, a co za tym idzie konieczność dokonania w nim zmian, może wpłynąć na czas realizacji zamówienia. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku wynikające z niepoprawnego przygotowania pliku do druku przez Klienta, a także za błędy merytoryczne w projekcie (np. w tekstach).
 • w razie pytań lub problemów, na które nie znajdziecie Państwo odpowiedzi w niniejszym poradniku, możecie Państwo skontaktować się naszym studiem graficznym – mailowo: biuro@bema24.pl
 • jeśli zajdzie potrzeba dokonania zmian w pliku nasz dział graficzny skontaktuje się z Państwem mailowo lub telefonicznie. Dla ułatwienia kontaktu w zamówieniu można podać bezpośredni kontakt do osoby, która przygotowywała projekt do druku.
 • jeżeli nasz dział graficzny będzie zmuszony dokonać zmian w pliku, które mogą wpłynąć na zmianę jego wyglądu względem przesłanego przez Państwa pliku, prześle drogą mailową podgląd pliku po zmianach celem koniecznej w takim wypadku akceptacji do druku.

Format pliku do druku

 • zalecanym formatem pliku do druku jest PDF wygenerowany przy użyciu profesjonalnego programu do grafiki komputerowej (przede wszystkim programy pakietu Adobe oraz Corel Draw)
 • w pliku otwartym grafiki powinny ładnie wyglądać przy powiększeniu do wielkości rzeczywistej, a w parametrach zapisu pliku PDF należy pamiętać o ustawieniu wysokiej rozdzielczości (zalecamy 300dpi), kolorystyki na CMYK, i zachowaniu spadów z dokumentu. Można skorzystać z domyślnych ustawień zapisu PDF-a: Jakość drukarska (Press Quality), PDF X-1a lub PDF X-3 (w przypadku wybrania standardów PDF X-1a lub PDF X-3 ewentualne kolory RGB w pliku zostaną automatycznie przekonwertowane na CMYK)
 • dopuszczalne jest także przekazanie do druku spłaszczonych map bitowych (np. .tiff), a także otwartych plików programu Corel (z tekstami koniecznie zamienionymi na krzywe) plików .eps, oraz .psd (koniecznie ze spłaszczonymi warstwami)
 • pliki programów biurowych (np. Ms Word, Power Point) i PDF-y zapisane z tych programów technicznie nie nadają się do profesjonalnego druku i mogą jedynie pełnić funkcję wzoru do wykonania profesjonalnego projektu w naszym studiu grafiki.

Kolorystyka

 • w poligrafii każda pracę pełnokolorowa (np. zawierającą kolorowe fotografie) drukuje się za pomocą czterech farb drukarskich (CMYK). Tym samym jednostronny kolorowy projekt określa się jako 4x0, a dwustronny 4x4;
 • do druku przeznaczone są wyłącznie pliki z grafikami w trybie kolorystycznym CMYK. Przygotowując projekt należy zatem tryb wszystkich grafiki zamienić z RGB na CMYK (w projekcie lub podczas eksportu);
 • dopuszczalne jest także używanie kolorów dodatkowych z palety Pantone, jeśli w druku mają być użyte dodatkowe farby. Należy jednak zaznaczyć ten fakt na etapie kalkulacji ceny za druk i świadomie używać ich w projekcie;
 • istnieje możliwość drukowania mniejszą ilością kolorów niż 4, ale trzeba wiedzieć, że nie każda grafika wyglądająca wizualnie na np. dwukolorową rozbarwia się faktycznie na dwa kolory. Należy zatem świadomie operować ilością kolorów w pliku graficznym, by był on zgodny ze złożonym zamówieniem;
 • należy pamiętać, iż nieskalibrowany monitor, a także zwykła drukarka nie przedstawia kolorów w sposób wiarygodny. Do weryfikacji kolorystyki służy proof cyfrowy, który możemy na życzenie przygotować do wglądu przed rozpoczęciem druku. Do weryfikacji kolorów Pantone służą odpowiednie próbniki kolorów – również dostępne w naszej drukarni.

Spady i marginesy

 • jeśli projekt zawiera elementy lub tła umieszczone do samej krawędzi publikacji należy zastosować spady. Oznacza to, że elementy te nie mogą kończyć się równo z linią cięcia, tylko wykraczać poza nią tak, by mogły być odcięte (pozwala to uniknąć białej obwódki wokół gotowej pracy w przypadku nieprecyzyjnego jej obcięcia). Wielkość spadu do większości standardowych druków (ulotka, plakat, wizytówka) to co najmniej 3mm.
 • równie istotne jest zastosowanie wewnętrznych marginesów. Ważne elementy, tzn. teksty, logotypy etc. powinny być odsunięte od linii cięcia na odległość o ok. 3mm. Wykluczy to ryzyko „przycięcia” tych elementów, a poza tym umiejscowienie takich elementów blisko krawędzi strony jest zazwyczaj mało estetyczne.

Rozdzielczość grafik

Mapy bitowe (np. zdjęcia) umieszczone w projekcie powinny mieć rozdzielczość 300dpi. W przeciwnym razie na wydruku mogą być widoczne charakterystyczne piksele. Dla prac w dużym formacie (np. plakat B1) można obniżyć rozdzielczość do 200dpi, by plik do druku nie był zbyt „ciężki” (tzn. zajmował mniej miejsca na dysku twardym, co ułatwi przesłanie projektu do drukarni).

Teksty

 • czarne teksty powinny mieć wyłącznie jedną składową kolorystyczną (100%K), teksty które zawierają więcej niż jedną składową mogą spowodować problemy z tzw. pasowaniem druku (równym nakładaniem się farb drukarskich), co może skutkować rozmyciem kształtu liter.
 • najmniejsze dopuszczalne teksty to 5 punktów dla tekstów czarnych i 7 punktów dla tekstów kolorowych;
 • należy unikać drobnych tekstów w tzw. kontrze (np. białych tekstów na czarnym tle), jeżeli jednak występują w projekcie, koniecznie muszą być w postaci obiektów wektorowych;
 • czarne teksty niewielkich rozmiarów są zdecydowanie bardziej czytelne od tekstów szarych. Skala szarości uzyskiwana jest w poligrafii rastrowaniem obrazu (zmniejszaniem gęstości punktów, które składają się na obraz), co w przypadku niewielkich liter wpływa na ostrość ich krawędzi;
 • w opcjach zapisu PDF-a należy koniecznie zaznaczyć opcję „osadź czcionki w dokumencie” („embed fonts in document”) lub zamienić je na krzywe przez zapisaniem do PDF-a (convert to curves).

Co sprawdzić przez zapisaniem projektu do formatu PDF

Przed zapisaniem pliku do PDF-a proszę upewnić się czy:
 • wymiary projektu są zgodne ze złożonym zamówieniem
 • wszystkie grafiki zostały zamienione na CMYK
 • na każdej stronie pracy są poprawne spady
 • grafiki mają odpowiednio wysoką rozdzielczość
 • warstwy dokumentu są spłaszczone
 • fonty zamienione są na krzywe (ew. można je osadzić w dokumencie podczas zapisywania)
 • projekt nie zawiera białych obiektów nadrukowanych

Co sprawdzić w gotowym pliku PDF

Po zapisaniu PDF-a zawsze należy otworzyć go przez wysłaniem do drukarni, by sprawdzić czy:

 • podczas zapisu rozdzielczość nie zmniejszyła się (przy zbliżeniu ok. 200-300% na fotografiach piksele powinny być wcale lub słabo widoczne, innymi słowy zdjęcia powinny wyglądać ładnie i nie być zbyt rozmazane;
 • zostały zachowane spady z projektu (wybranie niewłaściwych ustawień utworzenia pliku PDF może spowodować, że plik zapisze się bez spadów uwzględnionych w projekcie);
 • cienie, elementy przezroczyste i inne efekty specjalne wyświetlają się poprawnie (szczególnie w przypadku programu Corel Draw);
 • nie wystąpiły inne nieoczekiwane zmiany w wyglądzie projektu.